Tin Tức

Sự Kiện Đua Top Cấp Độ 89

02-02-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

🏵️Thiên Long Hồi Ức kính gửi tới các bạn sự kiện đua top 89

⏰Thời gian: 20h00 ngày 03/02/2024 tới khi hết phần thưởng.

💥Nội dung:

🔹Trao thưởng cho top 10 nhân vật đạt cấp độ 89 đầu tiên.

🔹Trao thưởng cho top 1 nhân vật đạt cấp độ 89 đầu tiên mỗi môn phái.

💥NPC nhận thưởng: Sứ giả hoạt động Địa Huyền (Tô Châu).

!!Lưu ý: Thứ tự người chơi về NPC nhận thưởng sẽ là thứ tự đua top của bạn vậy nên khi đạt cấp 89 hãy đến gặp ngay NPC để nhận thưởng.

🎁Phần thưởng top 10 nhân vật:

🔹Top 1: Danh hiệu: Vang Danh Thiên Hạ (90 ngày, Hội công +10, Giới hạn sinh lực +2066), Huy hiệu 4 (90 ngày, Giới hạn sinh lực +1410, tất cả thuộc tính +20), 1 Trứng trân thú: Thiên Mệnh Huyền Phượng, 2 Cao cấp bảo thạch hợp thành phù, 1 Bảo thạch điêu trác phù cấp 4.

🔹Top 2: Danh hiệu: Uy Chấn Bát Phương (90 ngày, Giới hạn sinh lực +1410, tất cả thuộc tính +15), Huy hiệu 4 (90 ngày, Giới hạn sinh lực +1410, tất cả thuộc tính +15), 1 Trứng trân thú: Thiên Mệnh Huyền Phượng, 1 Cao cấp bảo thạch hợp thành phù, 1 Bảo thạch điêu trác phù cấp 4.

🔹Top 3-4: 1 Trứng trân thú: Thiên Mệnh Huyền Phượng, 1 Cao cấp bảo thạch hợp thành phù, 1 Bảo thạch điêu trác phù cấp 4, 1 Trọng thiên thạch - Lam vũ.

🔹Top 5-10: 1 Trọng thiên thạch - Lam vũ. Bí ngân cấp 2 x5, Vải Bông cấp 2 x5.

!!Thú cưỡi sẽ khóa định cùng nhân vật khi nhận phần thường.

🎁Phần thưởng dành cho nhân vật đầu tiên cấp 89 mỗi môn phái:

🔹1 Yếu Quyết 45 theo môn phái (Khoá), 1 Trọng thiên thạch - Lam vũ. Bí ngân cấp 2 x5, Vải Bông cấp 2 x5.

❤ Thiên Long Hồi Ức Kính Bút ❤