Cẩm Nang

Hoạt động Đại Chiến Thanh Hoa Sơn

15-02-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

⏰Thời gian: 21h30 các ngày thứ 3,5,7 trong tuần. Bắt đầu từ ngày 15/02/2024. 

💥Nội dung: Boss Thanh Hoa Đầu Lĩnh  sẽ xuất hiện ở Thanh Hoa Sơn. Sau khi đánh bại 9 Đầu Lĩnh, Thanh Hoa Vương Chủ sẽ xuất hiện. Đánh bại boss Đầu Lĩnh và Vương Chủ sẽ nhận được phần thưởng là 10 Thanh Hoa Bảo Rương/1 Boss.

!!Lưu ý: các bạn có thể dịch chuyển trực tiếp tới Thanh Hoa Sơn thông qua NPC Vân Tư Nhi (87,143) Tô Châu hoặc NPC Vân Hàm Nhi (182,155) Lạc Dương.

🎁Phần thưởng mở rương Thanh Hoa Sơn:

🔹Nguyên tiêu kim quyển

🔹Nhuận hồn thạch cấp 1

🔹Nguyên liệu cấp 1

🔹Huyền binh thạch

🔹Hồng hoang thiết

🔹Cao Cấp Hợp Thành Phù (Khóa/Không Khoá)

🔹Yếu quyết môn phái cấp 80

Mọi ý kiến thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage.

❤ Thiên Long Hồi Ức Kính Bút ❤