Sự kiện

Sự kiện Lễ Phục Sinh

26-03-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Thiên Long Hồi Ức xin gửi tới các bạn sự kiện mừng Lễ Phục Sinh.

⏰Thời gian diễn ra: 27/03/2024 – 31/03/2024.

🏵️Nội dung: khi tham gia các hoạt động khiêu chiến Phiêu Miễu Phong, thảo phạt Yến Tử Ổ, ân oán Tứ Tuyệt Trang các bạn sẽ có cơ hội nhận được Trứng Phục Sinh. Mang tới gặp NPC Sứ Giả Sự Kiện (118,158) Tô Châu để nhận phần quà hấp dẫn. Ngoài ra các bạn có thể mua Trứng Phục Sinh ở tiệm Nguyên Bảo và Bách Bảo Các.

🎁Phần thưởng sử dụng Trứng Phục Sinh là 1 Nguyên Tiêu Kim Quyển và ngẫu nhiên các vật phẩm khác như:

🔹Nguyên liệu cấp 2

🔹Phiếu bảo thạch cấp 3 (Khoá)

🔹Trọng Thiên Thạch - Lam Vũ

🔹Trọng Thiên Thạch - Xích Hồn

🔹Kim Tàm Ti

🔹Mảnh điêu trác phù

🔹Cao cấp bảo thạch hợp thành phù

🔹Sơ cấp bảo thạch dung luyện phù

!!Lưu ý: Mỗi ngày nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 99 Trứng Phục Sinh.

Mọi thắc mắc, yêu cầu xin liên hệ fanpage để được giải đáp.

❤ Thiên Long Hồi Ức Kính Bút ❤