Sự kiện

Sự Kiện Đua TOP ALPHATEST

10-01-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

SỰ KIỆN ĐUA TOP ALPHATEST CHÀO MỪNG MÁY CHỦ HỒI ỨC

Thiên Long Hồi Ức kính gửi tới các bạn sự kiện đua top AlphaTest.

 

Thời gian: 20h00 ngày 11/01/2024 tới 23h59 ngày 17/01/2024.

 

Nội dung: Trao thưởng cho top 5 nhân vật đạt cấp độ cao nhất trong quá trình Alpha Test tại máy chủ.

NPC nhận thưởng: Sứ giả hoạt động Địa Huyền (Tô Châu).

!!Lưu ý: Khi tiến hành Alpha Test, người chơi sẽ được nhận miễn phí cấp 102 để trải nghiệm các tính năng của máy chủ, vì vậy phần thưởng đua top sẽ chỉ trao cho các nhân vật có cấp độ từ 103 trở lên. AD sẽ dựa trên bảng xếp hạng cấp độ để trao thưởng.

 

Phần thưởng:

Top 1: Danh Hiệu: Thiên Long Hồi Ức (Thời hạn 30 ngày, Thuộc tính: Nội công+738. Ngoại công +738), Huy Hiệu 1 (Thời Hạn 30 ngày, Thuộc tính: tất cả thuộc tính +5), 3000 KNB

Top 2: Danh Hiệu: Hồi Ức (Thời hạn 30 ngày, Thuộc tính: Nội công+364. Ngoại công +364), Huy Hiệu 1 (Thời Hạn 30 ngày, Thuộc tính: tất cả thuộc tính +5), 2000KNB

Top 3-5: 2000KNB

 

Thiên Long Hồi Ức Kính Bút