Sự kiện

Sự Kiện Đua Top Cấp Độ 69 Và Sự Kiện Danh Môn Chính Phái

19-01-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Thiên Long Hồi Ức kính gửi tới các bạn sự kiện đua top 69 mừng máy chủ khai mở.

Thời gian: 20h00 ngày 19/01/2024 tới khi hết phần thưởng.

Nội dung: 

🔹Trao thưởng cho top 10 nhân vật đạt cấp độ 69 đầu tiên tính từ open máy chủ.

🔹Trao thưởng cho top 1 nhân vật đạt cấp độ 69 đầu tiên mỗi môn phái tính từ open máy chủ.

NPC nhận thưởng: Sứ giả hoạt động Địa Huyền (Tô Châu).

!!Lưu ý: Thứ tự người chơi về NPC nhận thưởng sẽ là thứ tự đua top của bạn vậy nên khi đạt cấp 69 hãy đến gặp ngay NPC để nhận thưởng.

🎁Phần thưởng top 10 nhân vật:

-Top 1: Áo thời trang : Hi Niên Họa Trung Nhân (90 ngày),  Thú cưỡi 5*: Hắc Thiên Mã (90 ngày, Có thuộc tính), Danh hiệu: Nhất Đại Tông Sư (tất cả thuộc tính +20, giới hạn sinh lực +1410), Huy hiệu 4 (tất cả thuộc tính +20, giới hạn sinh lực +1410), Sơ cấp bảo thạch hợp thành phù x3.

-Top 2: Áo thời trang : Long Phụng Dao Tương Ỷ (90 ngày),  Thú cưỡi 3*: Thiên Mã (90 ngày, Có thuộc tính), Sơ cấp bảo thạch hợp thành phù x3, Trứng trân thú: Yêu Hồ Kiếm Quân x1.

-Top 3: Áo thời trang : Cảnh Mừng Thượng Nguyên (90 ngày), Sơ cấp bảo thạch hợp thành phù x2, Trứng trân thú: Yêu Hồ Kiếm Quân x1, Bí ngân cấp 2 x10, Vải Bông cấp 2 x10.

-Top 4: Áo thời trang: Vân Mộng Tinh Thường (90 ngày), Sơ cấp bảo thạch hợp thành phù x2, Bí ngân cấp 2 x10, Vải Bông cấp 2 x10.

-Top 5-10: Áo thời trang: Tuyết Vũ Sương Y (90 ngày), Sơ cấp bảo thạch hợp thành phù x1, Bí ngân cấp 2 x5, Vải Bông cấp 2 x5.

!!Thú cưỡi sẽ khóa định cùng nhân vật khi nhận phần thường.

🎁Phần thưởng dành cho nhân vật đầu tiên cấp 69 mỗi môn phái:

1 Bí tịch 35 theo môn phái (Khoá), 1 Yếu Quyết 65 theo môn phái (Khoá), 2000 KNB khoá.

-Thiên Long Hồi Ức Kính Bút -