Sự kiện

Sự Kiện Sinh Sản Trân Thú

19-01-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Thiên Long Hồi Ức kính gửi tới các bạn sự kiện Sinh Sản Trân Thú 

Thời gian: 19/01/2024 tới 23h59 ngày 24/01/2024.

Nội dung: Các bạn tiến hành sinh sản trân thú được bắt tại Huyền Vũ Đảo. Sau đó tiến hành đăng bài viết vào group Facebook của Thiên Long Hồi Ức với nội dung là hình ảnh trân thú biến dị và hashtag #petHoiUc AD sẽ trao giải cho top 4 bạn sở hữu trân thú có tư chất cao nhất (trân thú loại hình nội sẽ tính tư chất nội lực, loại hình ngoại sẽ tính tư chất cường lực, loại hình Bình sẽ tính tư chất thể lực). Trân thú hợp lệ là trân thú có độ trưởng thành TOÀN MỸ và chưa nâng cấp ngộ tính.

🎁Phần thưởng: 1 trứng trân thú: Dương Thiên Đại Thánh, 1 Thú Lan Bảo Hạp (Không Khóa), 50 Căn cốt đan Sơ cấp, 50 Căn cốt đan Trung cấp, 50 Căn cốt đan Cao cấp.

- Thiên Long Hồi Ức Kính Bút -