Bảng Xếp Hạng
 • # Nhân Vật Level Phái
 • 1. ÐaiCa 99 Tiêu Dao
 • 2. Florentino 99 Minh Giáo
 • 3. Dangem0406 99 Tinh Túc
 • 4. AnhÐông 99 Tiêu Dao
 • 5. baoan 99 Thiên Sơn
 • 6. B½Ti¬uThß 99 Tiêu Dao
 • 7. Nemo1203 99 Nga My
 • 8. nhantam040 99 Tiêu Dao
 • 9. GÕchngNè 99 Nga My
 • 10. PhongHÕo 99 Tiêu Dao


-Thiên Long Hồi Ức kính gửi tới các bạn chuỗi sự kiện Bang Hội Tranh Đấu

-Thời gian: từ ngày 09/08/2023 tới ngày 12/08/2023.

-Nội dung: Bang Hội Tranh Đấu bao gồm Chiến Đấu Vì Bang Hội và Tích Lũy Bang Hội.

-Chiến Đấu Vì Bang Hội

-Khi tiến hành cướp thành công Thương Nhân các bạn sẽ nhận được Ngân Phiếu Quá Hạn, mang NPQH về nộp cho NPC Tiền Vi Nhất (NPC Thương Nhân Bang Hội) để nhận ngay 1 điểm tích lũy và 1 lần GIỚI HẠN chạy Thương Nhân trong ngày (phiếu TN) cho bang hội. Cứ 3 điểm tích lũy các bạn có thể đổi được 1 Thanh Tâm Đan.

!!Lưu ý: Chỉ nên nộp 1 Ngân Phiếu Quá Hạn mỗi lần vì điểm tích lũy sẽ tính theo số lần nộp (Không tính theo số phiếu nộp 1 lần).

-Tích Lũy Bang Hội

-Khi tiêu diệt các boss đặc biệt, các bạn sẽ có tỷ lệ nhận được Ngoại Vực Mật Thư để nộp lại cho Sứ Giả Sự Kiện (Tô Châu) để ghi điểm cho cá nhân và bang hội.

-Danh sách các boss đang giữ Ngoại Vực Mật Thư: Hỗn Giang Long, Xích Tiêu Hỏa Hồn, Thiểm Điện Cẩu 65, Long Quy, Băng Phách Ngàn Năm 80, Huyền Kích Kim Cương 80, Mãng Cổ Chu Cáp Vương 80, Mộ Dung Phục (Yến Tử Ổ).

-Phần thưởng theo điểm bang hội: Các thành viên trong bang có thể về NPC Sứ Giả Sự Kiện (Tô Châu) nhận Buff (kéo dài 8 tiếng), liên tục trong vòng 1 tuần.

-Top1: Tất cả thuộc tính tăng 30 điểm.

-Top 2: Tất cả thuộc tính tăng 25 điểm.

-Top 3: Tất cả thuộc tính tăng 20 điểm.

-Phần thưởng theo điểm cá nhân:

-Mốc 50: 2  Phiếu đổi bảo thạch cấp 3 (Khóa ), 1 SCHTP (Khoá), 8 Hồng Hoang Thiết 

-Mốc 100: 2 Phiếu đổi bảo thạch cấp 3 (Khóa), 2 SCHTP (Khoá), 12 Hồng Hoang Thiết

-Mốc 150: 1 Trọng Thiên Thạch: Lam Vũ, 3 SCHTP (Khoá), 16 Hồng Hoang Thiết

-Mốc 200: 2 Trọng Thiên Thạch: Lam Vũ, 4 SCHTP (Khoá), 20 Hồng Hoang Thiết

!!Lưu ý:  Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần các mốc tích lũy.

-Các bạn chú ý cập nhật hàng ngày bản mới nhất để vào game không bị lỗi nha -

- Thiên Long Hồi Ức Kính Bút -