Bảng Xếp Hạng
 • # Nhân Vật Level Phái
 • 1. ÐaiCa 99 Tiêu Dao
 • 2. Florentino 99 Minh Giáo
 • 3. Dangem0406 99 Tinh Túc
 • 4. AnhÐông 99 Tiêu Dao
 • 5. baoan 99 Thiên Sơn
 • 6. B½Ti¬uThß 99 Tiêu Dao
 • 7. Nemo1203 99 Nga My
 • 8. nhantam040 99 Tiêu Dao
 • 9. GÕchngNè 99 Nga My
 • 10. PhongHÕo 99 Tiêu Dao


Giới thiệu tính năng: Nhiệm vụ Dã Tẩu:

- Nhiệm vụ Dã Tẩu là nhiệm vụ tuần hoàn, mỗi ngày tối đa 9 lần ở NPC Dã Tẩu (94,157) tại Tô Châu.

-Yêu cầu: đẳng cấp 50 trở lên.

- Mỗi nhiệm vụ yêu cầu tìm các vật phẩm rơi ra từ quái vật

- Phần thưởng cho mỗi nhiệm vụ hấp dẫn như vàng/giao tử ,Bảo Thạch cấp 3 không khóa, Thú Vương Châu, Trọng Thiên Thạch, Hồng Hoang Thiết, Huyền Binh Thạch v.v các bạn có thể xem thêm tại hình hoặc link bên dưới.

- Phần thưởng lớn hơn khi hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ tích lũy.

- Ngoài ra bạn có thể hối lộ cho Dã Tẩu một chút vàng để hoàn thành nhanh nhiệm vụ.

-Thiên Long Hồi Ức Kính Bút-