Bảng Xếp Hạng
 • # Nhân Vật Level Phái
 • 1. ÐaiCa 99 Tiêu Dao
 • 2. Florentino 99 Minh Giáo
 • 3. Dangem0406 99 Tinh Túc
 • 4. AnhÐông 99 Tiêu Dao
 • 5. baoan 99 Thiên Sơn
 • 6. B½Ti¬uThß 99 Tiêu Dao
 • 7. Nemo1203 99 Nga My
 • 8. nhantam040 99 Tiêu Dao
 • 9. GÕchngNè 99 Nga My
 • 10. PhongHÕo 99 Tiêu Dao


Thiên Long Hồi Ức xin thông báo về lộ trình cập nhật tính năng Điêu Trác Bảo Thạch 

Thời gian: từ sau bảo trì 5h00 ngày 22/08/2023.

Nội dung: Điêu trác phù cấp 2 và cấp 3 sẽ rơi ở các Boss và Phó Bản.

Danh sách drop Điêu trác phù cấp 2:

-Sơn Trại Đại Vương (Q3 Tô Châu) 

-Hỏa Diễm Yêu Ma (Q3 Lâu Lan) 

-Viễn Cổ Kỳ Hồn (Trân Long Kỳ Cuộc) 

-Trấn Bảo Long Vương (Lâu Lan Tầm Bảo) 

Danh sách drop Điêu trác phù cấp 3:

-Thuỷ Phỉ Đầu Lĩnh (Diệt Phỉ Kính Hồ) 

-Mộ Dung Phục (Yến Tử Ô) 

-Hỗn Giang Long (Kính Hồ) 

-Long Quy (Thánh Thú Sơn) 

-Xích Tiêu Hỏa Hồn (Yến Vương Cổ Mộ Tầng 9)

Tỷ lệ chi tiết mời xem tại: https://tinyurl.com/InfoHoiUc

Ngoài ra các bạn có thể hợp thành Điêu trác phù tại NPC Bành Hoài Ngọc (Lạc Dương - 177,183) theo công thức: 5 Điêu trác phù cấp thấp hợp thành 1 Điêu trác phù cấp cao hơn.

- Thiên Long Hồi Ức Kính Bút -