Bảng Xếp Hạng
 • # Nhân Vật Level Phái
 • 1. ÐaiCa 99 Tiêu Dao
 • 2. Florentino 99 Minh Giáo
 • 3. Dangem0406 99 Tinh Túc
 • 4. AnhÐông 99 Tiêu Dao
 • 5. baoan 99 Thiên Sơn
 • 6. B½Ti¬uThß 99 Tiêu Dao
 • 7. Nemo1203 99 Nga My
 • 8. nhantam040 99 Tiêu Dao
 • 9. GÕchngNè 99 Nga My
 • 10. PhongHÕo 99 Tiêu Dao


-Nhằm giúp người chơi mới bắt kịp cuộc đua với các bằng hữu cũ, AD sẽ thêm các hỗ trợ cực kỳ hấp dẫn.

-Thời gian: từ sau bảo trì 5h00 ngày 10/08/2023.

-Hỗ trợ: 

-Tạo nhân vật nhận ngay cấp 10

-Thông Thiên Linh Đan x4

-Kim Đan Hồ Lô x1

-Ngọc Tịnh Dịch Bình x1

-Các bạn chú ý chạy launch cập nhật bản mới nhất để vào game không bị lỗi nha-

-Thiên Long Hồi Ức Kính Bút-