Bảng Xếp Hạng
 • # Nhân Vật Level Phái
 • 1. ÐaiCa 99 Tiêu Dao
 • 2. Florentino 99 Minh Giáo
 • 3. Dangem0406 99 Tinh Túc
 • 4. AnhÐông 99 Tiêu Dao
 • 5. baoan 99 Thiên Sơn
 • 6. B½Ti¬uThß 99 Tiêu Dao
 • 7. Nemo1203 99 Nga My
 • 8. nhantam040 99 Tiêu Dao
 • 9. GÕchngNè 99 Nga My
 • 10. PhongHÕo 99 Tiêu Dao


Thiên Long Hồi Ức kính gửi tới các bạn sự kiện Ngoại Vực Hàng Lâm

-Thời gian: từ ngày 13/08/2023 tới ngày 20/08/2023.

-Nội dung: Hàng ngày boss Ngoại Vực sẽ xuất hiện ở Kính Hồ (138,120) vào lúc 20h30. Tiêu diệt boss sẽ xuất hiện các rương Ngoại Vực.

-Phần thưởng mở rương Ngoại Vực gồm 1 Tiền Vàng và kèm theo ngẫu nhiên 1 hoặc nhiều vật phẩm:

Phiếu đổi bảo thạch cấp 3 (Khóa)

Sơ cấp bảo thạch hợp thành phù (Khoá)

Bí Tịch, Yếu Quyết (45,65) các phái

Nguyên liệu cấp 2

Trọng Thiên Thạch - Lam Vũ

Trọng Thiên Thạch - Xích Hồn

Thú Vương Châu - Lục

-Thiên Long Hồi Ức Kính Bút -