Bảng Xếp Hạng
 • # Nhân Vật Level Phái
 • 1. Nhãn 69 Thiếu Lâm
 • 2. ‘i 69 Võ Đang
 • 3. Cóc 69 Nga My
 • 4. S¥u 69 Tiêu Dao
 • 5. Xoài 69 Thiên Long
 • 6. NgaMy5 69 Nga My
 • 7. TiêuDao4 69 Tiêu Dao
 • 8. TiêuDao3 69 Tiêu Dao
 • 9. TieuDao2 69 Tiêu Dao
 • 10. TiêuDao1 69 Tiêu Dao

Thanh Toán ATM

►Thanh Toán Qua Hình Thức Chuyển Khoản
►Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Vietcombank
►STK : 1037 529 329
►Tên Tài Khoản : LE MAN DAT
►Nội Dung Chuyển Khoản : HU -tên tài khoản- (ví dụ: HU admin)
►Tỷ Lệ Quy Đổi 100.000 VNĐ = 1333 KNB (Chưa bao gồm khuyến mãi)
►Liên Hệ Fanpage hoặc Zalo xxxxxxxxxx trong trường hợp quá 15 phút chưa có bạc trong tài khoản.