Bảng Xếp Hạng
 • # Nhân Vật Level Phái
 • 1. admin 91 Thiên Long
 • 2. PhongHÕo 89 Tiêu Dao
 • 3. Angà 89 Tinh Túc
 • 4. baothy 89 Nga My
 • 5. baoan 89 Thiên Sơn
 • 6. TØMiêu 89 Thiên Sơn
 • 7. B°Tát 89 Nga My
 • 8. thiengiaotu 89 Nga My
 • 9. JangKa 89 Thiên Long
 • 10. xik 89 Tinh Túc

Đăng Ký Tài Khoản