Bảng Xếp Hạng
 • # Nhân Vật Level Phái
 • 1. Nhãn 69 Thiếu Lâm
 • 2. ‘i 69 Võ Đang
 • 3. Cóc 69 Nga My
 • 4. S¥u 69 Tiêu Dao
 • 5. Xoài 69 Thiên Long
 • 6. NgaMy5 69 Nga My
 • 7. TiêuDao4 69 Tiêu Dao
 • 8. TiêuDao3 69 Tiêu Dao
 • 9. TieuDao2 69 Tiêu Dao
 • 10. TiêuDao1 69 Tiêu Dao

Tải Game
Thông Tin
Tải phiên bản Thiên Long Hồi Ức đầy đủ tại đây.

Các bước cài đặt:

1. Tải xuống.
2. Giải nén.
3. Mở Lunch.exe và chiến thôi.

Liên hệ Fanpage để được hỗ trợ kỹ thuật

Client Downloads
Thiên Long Hồi Ức
Link: Google
1410 MB Download
Thiên Long Hồi Ức
Link: Google
1410 MB Download
Thiên Long Hồi Ức
Link: Google
1410 MB Download