Cẩm Nang

Tính Năng Nhiệm Vụ Hàng Ngày - Dã Tẩu

31-01-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

🏵️Thiên Long Hồi Ức xin thông báo về lộ trình cập nhật tính năng Nhiệm Vụ Dã Tẩu

⏰Thời gian: từ sau bảo trì 5h30 ngày 01/02/2023.

💥Nội dung: tới gặp NPC Dã Tẩu (93,157) Tô Châu để nhận các nhiệm vụ hàng ngày. Hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của NPC sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Mỗi ngày 1 nhân vật có thể nhận và hoàn thành 10 nhiệm vụ. Khi hoàn thành 10/10 nhiệm vụ liên tiếp sẽ nhận được 1 tích luỹ Dã Tẩu. Khi đạt đủ tích luỹ có thể tới gặp Dã Tẩu để nhận thêm phần thưởng tích luỹ.

!!Lưu ý: khi huỷ nhiệm vụ thì số nhiệm vụ liên tiếp sẽ trở về 0/10.

⭐Danh sách các loại nhiệm vụ:

🔹Nhiệm vụ thu thập: thu thập các loại nguyên liệu công nghệ, may mặc, đúc khuôn, trồng trọt, khai khoáng, hái dược, câu cá, …

🔹Nhiệm vụ trân thú: tìm kiếm các loại trân thú theo yêu cầu của NPC.

🔹Nhiệm vụ trang bị: giao nộp cho NPC các loại trang bị được yêu cầu.

🎁Phần thưởng nhiệm vụ gồm kinh nghiệm, vàng, giao tử và 1 trong các vật phẩm sau:

🔹Thiên Linh Đan

🔹Huyền Binh Thạch

🔹Thiên Cang cường hoá tinh hoa

🔹Kim cương sa

🔹Thiên Cang cường hoá lộ

🔹Kim cương toả

🔹Bảo thạch cấp 3

🔹Hồng Hoang Thiết

🔹Trọng Thiên Thạch - Lam Vũ

🎁Phần thưởng tích luỹ dã tẩu xem tại: https://tinyurl.com/HoiUcS2 

⭐Mọi ý kiến thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage để được giải đáp.

❤Thiên Long Hồi Ức Kính Bút ❤