Tin Tức

  • tlbbpc-tlbbcoxua-tlbbprivate

    Sự Kiện Đua Top Cấp Độ 89

    🏵️Thiên Long Hồi Ức kính gửi tới các bạn sự kiện đua top 89 ⏰Thời gian: 20h00 ngày 03/02/2024 tới khi hết phần thưởng. 💥Nội dung: 🔹Trao thưởng cho top 10 nhân vật đạt cấp độ 89 đầu tiên. 🔹Trao

  • tlbbpc-tlbbcoxua-tlbbprivate

    Lịch trình AlphaTest và Open Máy Chủ Hồi Ức

    Thông tin drop và lộ trình chi tiết: http://tinyurl.com/HoiUcS2 20h00 11/01/2024-MÁY CHỦ HỒI ỨC THỬ NGHIỆM 20h00 19/01/2024-MÁY CHỦ HỒI ỨC CHÍNH THỨC KHAI MỞ Các sự kiện mừng máy chủ khai mở: Sự