Cẩm Nang

Giới thiệu Phụ Bản Sát Tinh

04-02-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Không biết từ đâu tới 12 tên tự xưng “Thập nhị Sát Tinh” khiêu chiến khắp anh hùng thiên hạ. Bổn phận là anh hùng võ lâm, các hạ không thể bỏ qua để chúng tác oai tác quái như vậy.

Người chơi đạt cấp 70 trở lên tổ đội với nhau, mỗi ngày có thể tham gia phụ bản 1 lần tại Đại Lý [130,74] Khô Vinh Đại Sư.

Sau khi báo danh thành công, các hạ cùng tổ đội sẽ được chuyển đến Lôi đài sinh tử, tại đây sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 6 trong 12 tên Sát tinh đứng ở góc phải lôi đài. Ban đầu tổ đội có 60 giây để chuẩn bị, hết thời gian này, tên Sát tinh đầu tiên sẽ vào chiến đấu. Nếu tiêu diệt tên Sát tinh này trong 5 phút, 30 giây sau tên khác sẽ tiến vào. Ngược lại sau 5 phút, tên khác vẫn sẽ tiến vào và các hạ thay vì phải chiến với một tên thì giờ sẽ thành hợp lực của hai hoặc nhiều tên.

 

12 tên Sát tinh với đặc điểm và kỹ năng khác nhau sẽ là thử thách của các hạ trong Lôi đài sinh tử. Sống hoặc chết, cụ thể:

1.Công Tôn Thánh: Sử dụng thành thạo các tấm phù gây hiệu ứng xấu lên mục tiêu ngẫu nhiên trong tổ đội, gồm Phong huyệt phù, Định thân phù, Hôn thụy phù (Hôn mê). Khi còn dưới 50% máu, hắn sẽ phân thân thêm 1 bản sao nữa. Khi tiêu diệt một trong 2 bản, sau 30 giây nếu vẫn chưa đánh bại bản còn lại, 1 bản sao khác sẽ tự động được tạo ra. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi các hạ đánh bại toàn bộ các bản sao và bản chính của Công Tôn Thánh.


2.Hô Diên Trác: Linh hồn của Huyền Lôi, bị suy yếu bởi Hủ Độc. Boss có kỹ năng Phá Huyền làm giảm 1 lượng kháng huyền rất lớn của các nhân vật trong Lôi đài sinh tử. Ngoài ra, Boss còn có kỹ năng quần thể gây sát thương Huyền công cực mạnh là Lôi Đình Vạn Quân.


3.Hoa Dung: Bậc thầy cạm bẫy. Kỹ năng điển hình của hắn là sử dụng các loại bẫy gây các hiệu ứng khác nhau lên các hạ…và thậm chí là chính hắn.

+ Thiên Cang Trận: Gây sát thương trực tiếp cực lớn lên toàn bộ kẻ địch đứng gần. 

+ Cường Hóa Trận: Gây hư nhược cho chính hắn và đồng minh, sát thương nhận được tăng 200%.

+ Địa Sát Trận: Gây sát thương trực tiếp 20% máu mỗi lần nổ cho toàn bộ kẻ địch đứng gần.

+ Nhân Vong Trận: Gây trạng thái Hư nhược tăng 100% sát thương nhận được lên toàn bộ kẻ địch đứng gần. 


4.Lâm Sung: Linh hồn của Hàn Băng, bị suy yếu bởi Liệt Hỏa. Boss có kỹ năng Phá Băng làm giảm 1 lượng kháng băng rất lớn của các nhân vật trong Lôi đài sinh tử. Ngoài ra, Boss còn có kỹ năng quần thể gây sát thương Băng công cực mạnh là Hàn Băng Chân Khí.


5.Lỗ Chí Sinh: Kỹ năng quần thể sát thương ngoại công cực mạnh, thời gian phục hồi nhanh là Cuồng Phong San. Ngoài ra Boss còn trạng thái Cô Phương Tự Thưởng, miễn dịch mọi loại sát thương trong 10 giây, nhưng Khô Vinh Đại Sư sẽ giúp các hạ khiến hắn bị nhức nhối cơ bắp, giảm 1% máu mỗi giây đến khi còn dưới 10% máu. Sau trạng thái này sẽ là trạng thái Cô Lập Cô Viện, Khô Vinh Đại Sư khiến hắn rơi vào trạng thái ma tý 10 giây. 


6.Lư Quân Dật: Boss với bộ kỹ năng phòng thủ vững chắc. Gồm 3 kỹ năng: Thiên Cang Hoàng Khí – Giảm 90% sát thương, Thiên Cang Bá Khí –Phản đòn 100% sát thương về phía mục tiêu gây sát thương, Thiên Nhân Ngũ Suy – Lư Quân Dật rơi vào trạng thái hư nhược, tăng 100% sát thương nhận được. Các trạng thái này đều duy trì trong 10 giây.


7.Lý Khôi: Khắc tinh của Trân thú. Hắn có một kỹ năng là Sinh Môn gây sát thương ngoại công rất mạnh lên toàn bộ kẻ địch đứng gần, thời gian hồi cực nhanh. Nhưng không chỉ dừng lại đó, hắn còn kỹ năng Sát Khí Ôn Dịch trên mục tiêu, gây trạng thái mất máu liên tục nếu mục tiêu đó đứng gần tổ đội mình hoặc có trân thú đang xuất chiến. Trạng thái này mang tính chất lây nhiễm lên các mục tiêu đứng gần nó. Vì vậy hãy cẩn thận với Lý Khôi khi chiến đấu.


8.Ngô Vĩnh: Bậc thầy điều binh khiển tướng. Mỗi 60 giây, hắn sẽ triệu tập 3 tên phục binh gồm Hoàng, Hồng, Tử và sẽ gọi tên màu tương ứng trong lời nói trước khi triệu tập. Những tên phục binh này sẽ là lá chắn bảo hộ cho hắn khỏi toàn bộ sát thương lên bản thân. Trạng thái này chỉ biến mất khi tên phục binh đúng màu hắn ta đã nói bị tiêu diệt, đồng thời hắn sẽ mất 10% máu sau khi mất trạng thái hộ thân.


9.Quan Thịnh: Boss với kỹ năng cực khủng, xếp hạng khó bậc nhất trong 12 tên Sát Tinh. Kỹ năng Diệt Thế Đao Trận phục hồi chỉ 30 giây, gồm 5 giây vận khí, đồng thời trong thời gian vận khí, hắn sẽ khiến tổ đội chịu trạng thái thất minh liên tục trong 5 giây, hết thời gian vận khí, người nào may mắn đứng trong phạm vi 5m xung quanh hắn sẽ không chịu bất kỳ sát thương nào, ngược lại tùy thuộc phạm vi mục tiêu đó chạy càng xa, sát thương nhận được sẽ là 45%, đứng gần ngoài phạm vi 5m, con số này sẽ là 90%.


10.Tần Minh: Linh hồn của Hủ Độc, bị suy yếu bởi Huyền Lôi. Boss có kỹ năng Phá Độc làm giảm 1 lượng kháng độc rất lớn của các nhân vật trong Lôi đài sinh tử. Ngoài ra, Boss còn có kỹ năng quần thể gây sát thương Độc công cực mạnh là Hủ Cốt Xuyên Tâm.


11.Tống Khương: Boss với kỹ năng khủng, xếp hạng khó bậc 2 trong 12 tên Sát tinh (chỉ sau Quan Thịnh). Kỹ năng Yêu Tinh Tụ Nghĩa với khả năng sát thương lên tới 90% cho toàn bộ kẻ địch đứng gần. Tuy nhiên không phụ thuộc quá nhiều vào may mắn như Quan Thịnh. Trước khi Boss sử dụng kỹ năng 2 giây, Khô Vinh Đại Sư sẽ nhắc nhở các hạ tránh xa phạm vi ảnh hưởng. Đến thời gian 5 giây vận khí, toàn đội sẽ chịu trạng thái Ma tý, vì vậy nếu các hạ không để ý cảnh báo của Khô Vinh Đại Sư, ngay lập tức giảm 90% máu sẽ là kết quả của các hạ sau 5 giây bị Ma tý.


12.Võ Tụng: Linh hồn của Liệt Hỏa, bị suy yếu bởi Hàn Băng. Boss có kỹ năng Phá Hỏa làm giảm 1 lượng kháng hỏa rất lớn của các nhân vật trong Lôi đài sinh tử. Ngoài ra, Boss còn có kỹ năng quần thể gây sát thương Hỏa công cực mạnh là Hỏa Thiêu Đại Danh Phủ.


Các hạ có dám thử sức ở Lôi đài sinh tử không? Phần thưởng cực kỳ hấp dẫn sẽ đi kèm với độ khó của Boss tương ứng.

 

❤ Thiên Long Hồi Ức Kính Bút ❤