Sự kiện

Quà Tặng Nạp Thẻ Tháng 3

29-02-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

🏵️Thiên Long Hồi Ức kính gửi tới các bạn chương trình nạp thẻ tháng 3.

⏰Thời gian: từ sau sau bảo trì định kỳ ngày 01/03/2024.

💥Hướng dẫn nạp thẻ: https://id.thienlonghoiuc.com/donatorATM

💥Tỷ lệ nạp: 100k vnd = 2k knb.

🏵️Quà Tặng Nạp Thẻ

💥Nội dung: Khi tiến hành đổi BẠC thành KNB tới mức nhất định các bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Khi đạt tới mốc nhận thưởng, các bạn mở giao diện Quà (cạnh thanh máu và mana nhân vật) để nhận thưởng.

!!Lưu ý: Tích lũy nạp của nhân vật sẽ được làm mới sau bảo trì.

🎁Phần thưởng:

🔹Mốc 2000KNB: 5 Vải bông cấp 2, 5 Bí ngân cấp 2, Bộ thần khí tân thủ cấp 15.

🔹Mốc 10000KNB: 2 Phiếu đổi bảo thạch cấp 4, 2 Sơ Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù.

🔹Mốc 20000KNB: 1 Bảo thạch điêu trác phù cấp 4, 1 Trứng trân thú: Oa Hoàng Long Mãng, 1 Hàn Băng Tinh Thạch.

🔹Mốc 40000KNB: Thú cưỡi 5*: Hắc Thiên Mã (Thời hạn 35 ngày, có thuộc tính), 1 Cao Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù, 1 Ám khí điêu văn thể lực cấp 4.

🔹Mốc 80000KNB: Danh Hiệu: Khang Càn Thịnh Thế (Thời hạn 35 ngày, tất cả thuộc tính +20, giới hạn sinh lực +4108), Huy Hiệu (Thời hạn 35 ngày, tất cả thuộc tính +20, giới hạn sinh lực +2066), 20 Nữ Oa Thạch.

!!Lưu ý: Bộ thần khí tân thủ bao gồm 4 vũ khí cấp 15 được đục sẵn 3 lỗ. Hàn Băng Tinh Thạch là nguyên liệu nâng cấp ám khí Băng Phách Thần Châm. Nữ Oa Thạch là nguyên liệu nâng cấp thần khí 7 sao. Các phần thưởng khi nhận được sẽ cố định (trừ vài bông và bí ngân cấp 2).

❤ Thiên Long Hồi Ức Kính Bút  ❤