Sự kiện

Sự kiện đua top cấp độ 99

07-03-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

🏵️Thiên Long Hồi Ức kính gửi tới các bạn sự kiện đua top 99

⏰Thời gian: 20h00 ngày 09/03/2024 tới khi hết phần thưởng.

💥Nội dung:

🔹Trao thưởng cho top 10 nhân vật đạt cấp độ 99 đầu tiên.

🔹Trao thưởng cho top 1 nhân vật đạt cấp độ 99 đầu tiên mỗi môn phái.

💥NPC nhận thưởng: Sứ giả hoạt động Địa Huyền (Tô Châu).

!!Lưu ý: Thứ tự người chơi về NPC nhận thưởng sẽ là thứ tự đua top của bạn vậy nên khi đạt cấp 99 hãy đến gặp ngay NPC để nhận thưởng.

🎁Phần thưởng top 10 nhân vật:

🔹Top 1: Danh hiệu: Cửu Ngũ Chí Tôn (90 ngày, Giới hạn sinh lực +4108, tất cả thuộc tính +30), Huy hiệu (90 ngày, Giới hạn sinh lực +4108, tất cả thuộc tính +30), 1 Trứng trân thú: Chúc Dẫn Thương Minh, 1 Cao cấp bảo thạch hợp thành phù, 1 Yêu đái thể lực điêu văn cấp 5.

🔹Top 2: 1 Trứng trân thú: Chúc Dẫn Thương Minh, 1 Cao cấp bảo thạch hợp thành phù, 1 Yêu đái thể lực điêu văn cấp 4, 2 Trọng Thiên Thạch - Xích Hồn.

🔹Top 3-4: 1 Trứng trân thú: Chiêu Minh Quy Khư, 1 Cao cấp bảo thạch hợp thành phù, 1 Bảo thạch điêu trác phù cấp 4, 1 Trọng Thiên Thạch - Xích Hồn.

🔹Top 5-10: 1 Cao cấp bảo thạch hợp thành phù, 1 Bảo thạch điêu trác phù cấp 4, 1 Trọng Thiên Thạch - Xích Hồn, Bí ngân cấp 2 x5, Vải Bông cấp 2 x5.

🎁Phần thưởng dành cho nhân vật đầu tiên cấp 99 mỗi môn phái:

🔹1 Yếu Quyết 80 theo môn phái (Khoá), 1 Trọng Thiên Thạch - Xích Hồn, Bí ngân cấp 2 x5, Vải Bông cấp 2 x5.

❤ Thiên Long Hồi Ức Kính Bút ❤