Sự kiện

Hoạt Động Khiêu Chiến Bàn Cổ Chi Linh

31-03-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Ai mới là bá chủ đích thực?

BOSS mạnh nhất đang chờ các hạ khiêu chiến! Sau khi cập nhật, BOSS mạnh nhất lịch sử Bàn Cổ Chi Linh sẽ khiêu chiến cùng Giang Hồ Nhân Sĩ.

Thời gian: 21h30 các ngày thứ 2,4,6, Chủ Nhật hằng tuần.

Địa điểm: Kính Hồ (136,121)

Tất cả đại hiệp cấp 75 trở lên đều có thể tham gia đánh bại Xà Hình Nhân.

Tiêu diệt Xà Hình Nê Nhân, bằng hữu sẽ nhận được các phần thưởng: Phiếu đổi ngọc cấp 3, Mảnh điêu trác phù, nguyên liệu cấp 2 và các vật phẩm giá trị khác.

Tất cả Xà Hình Nhân bị diệt, Bàn Cổ Linh sẽ hiện thân ở Kính Hồ (136,121).

Phần Thưởng

Tuyệt Sát: Vị anh hùng nào kết liễu Bàn Cổ Chi Linh sẽ nhận được danh hiệu Bàn Cổ Chi Linh - Tuyệt Sát (7 ngày, Tất cả thuộc tính +20), Huy Hiệu Tuyệt Sát (7 ngày, Tất cả thuộc tính +20),  1 Cao Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù, 1 Sơ Cấp Bảo Thạch Dung Luyện Phù

Tiêu diệt Boss Bàn Cổ sẽ xuất hiện 50 Bàn Cổ Bảo Rương.

Khi mở Bàn Cổ Bảo Rương sẽ có thể nhận được các vật phẩm:

-Nguyên Liệu Cấp 2

-Trọng Thiên Thạch - Lam Vũ

-Nhuận Hồn Thạch cấp 1

-Trọng Thiên Thạch - Xích Hồn

-Cao Cấp Hợp Thành Phù

-Yếu Quyết 80

Mọi ý kiến và yêu cầu hỗ trợ xin gửi về fanpage.❤ Thiên Long Hồi Ức Kính Bút ❤